Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja plot z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Projekotwanie plot z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachetki z PCV na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy ogrodzenia PCV na plot i furtkę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki z PCV na plot i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane sztachetki z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar